Байда Денис Николаевич

Біографія

Моя сторінка на сайті "Google Академія"

У 1995 році після закінчення загальноосвітньої школи №10 у м. Вінниця вступив до Вінницького державного технічного університету (ВДТУ) на факультет будівництва та його інженерного і економічного забезпечення, де отримав у 2000 році повну вищу освіту за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» та здобув кваліфікацію інженера-будівельника.

Після закінчення університету у 2000 році працював на посаді інженера ІІІ-ї категорії в Науково-дослідній лабораторії ефективних будівельних конструкцій (НДЛ ЕфБК) ВДТУ.

З 2000 по 2003 рік навчався у аспірантурі Київського національного університету будівництва та архітектури (КНУБА) з відривом від виробництва. Паралельно із навчанням працював у НДЛ ЕфБК ВНТУ на посаді інженера ІІІ-ї категорії, де приймав активну участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських та інженерних роботах лабораторії.

Після закінчення аспірантури з 2004 року працював на посаді молодшого наукового співробітника у НДЛ ЕфБК Вінницького національного технічного університету (ВНТУ). Одночасно розпочав викладацьку роботу на посаді асистента за сумісництвом на кафедрі «Промислове та цивільне будівництво» (ПЦБ) ВНТУ.

У 2005 році захистив кандидатську на тему «Залишкова несуча здатність залізобетонних балок після їх часткового руйнування» у Київському національному університеті будівництва та архітектури за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди і здобув науковий ступінь кандидата технічних наук.

З 2006 року по грудень 2007 року працював на посаді наукового співробітника та за сумісництвом викладав на кафедрі ПЦБ ВНТУ. Працюючи у НДЛ ЕфБК виконував обов’язки керівника з випробувань, керівника з якості, був відповідальним виконавцем багатьох дослідно-конструкторських та інженерних робіт. У роботі на кафедрі виконував обов’язки секретаря кафедри, був куратором групи.

З січня 2008 року працюю на постійній основі у Вінницькому національному технічному університеті на посаді доцента кафедри ПЦБ. Маю загальний педагогічний стаж 13 років. За період наукової діяльності опублікував 16 наукових статей у фахових виданнях, що відповідають вимогам ВАК.

З 2006 року по теперішній час обіймаю посаду начальника відділу комплексного проектування №1 ТОВ «Гервін».

За моєї безпосередньої участі в різний час було виконано значну кількість науково-дослідних та проектних робіт. В більшій частині з яких виконував функцію відповідального виконавця або головного спеціаліста (інженера або конструктора). Найбільш значні серед цих робіт наведені у розділі "розробки".